Transport kolejowy

Transport kolejowy jest ważnym połączeniem multimodalnym, umożliwiającym transport między Holandią a wieloma europejskimi miejscami docelowymi. Tam gdzie w wielu krajach drogi wodne są niewystarczające, wiele krajów w Europie i Azji ma dobrą sieć kolejową. Aby transportować większe objętości na średnie odległości, tor jest idealnym rozwiązaniem. Około 80% całego transportu kolejowego ma charakter transgraniczny. Coraz więcej spedytorów postrzega kolejowy transport towarowy jako zrównoważoną alternatywę dla transportu drogowego, który staje się coraz droższy i coraz częściej odczuwający zatory w ruchu. Innowacyjne koncepcje transportowe kierują spedytorów na właściwe tory.

GVT Intermodal korzysta z własnych terminali kolejowych, zarówno w Holandii, jak iw Europie, co gwarantuje maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo transportu.

Korzyści

  1. Bardzo przyjazny dla środowiska i przyczynia się do zrównoważonego transportu towarów poprzez redukcję emisji CO 2
  2. Centralne zarządzanie dla innych działań logistycznych
  3. Różne lokalizacje i obiekty przeładunkowe dla transportu międzykontynentalnego i kontynentalnego
  4. Opłacalne