Dystrybucja

Po dotarciu do kraju przeznaczenia towary są dostarczane do wskazanego miejsca przeznaczenia, może to być zarówno częściowa przesyłka, jak i pełna ciężarówka. W przypadku dystrybucji, wszystkich przesyłek dziennie dostarczanych jest do ponad 5000 adresów. Sieć dystrybucji GVT Intermodal jest ekonomiczna, zrównoważona i o wysokim poziomie jakości. Śledzenie jest możliwe przez cały czas realizacji przesyłek i zapewnia przejrzystość w odniesieniu do statusu Twoich towarów.

Korzyści

  1. Elastyczny, niezawodny i bezpieczny
  2. Certyfikowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem
  3. Śledzenie i śledzenie
  4. Standardowe funkcje i procedury produktu z kompleksowym pakietem usług